Odszkodowanie powypadkowe za szkody osobowe po wypadku drogowym

Kategoria: Blog

odszkodowania

Wypadek drogowy to zawsze nieszczęśliwe wydarzenie o niekiedy tragicznych skutkach. To nie tylko uszkodzony lub zniszczony pojazd i związane z tym straty finansowe, ale przede wszystkim ból i cierpienie związane z doznanym uszczerbkiem na zdrowiu, a czasem utratą bliskiej osoby. Jakie roszczenia przysługują za szkody osobowe powstałe w wyniku wypadku komunikacyjnego?

Świadczenia pieniężne

Każda osoba poszkodowana w wypadku komunikacyjnym może ubiegać się o odszkodowanie powypadkowe – niezależnie od tego, czy będzie to kierowca, pasażer, rowerzysta czy pieszy. Podstawowym warunkiem otrzymania świadczeń jest brak winy po stronie poszkodowanego, nawet jeśli był to pasażer pojazdu prowadzonego przez sprawcę wypadku. Stosowne odszkodowanie wypłacane jest z OC sprawcy, ale równocześnie można także otrzymać rekompensatę z NNW, jeśli jest się ubezpieczonym. Co uwzględnia się przy ubieganiu o świadczenia pieniężne po wypadku drogowym?

  • koszty leczenia i rehabilitacji;
  • opiekę osób trzecich nad poszkodowanym;
  • transport zarówno poszkodowanego, jak i bliskich mu osób, np. dojazdy do szpitala czy przychodni;
  • utrata przedmiotów osobistych i dochodów;
  • zaadaptowanie miejsca zamieszkania do potrzeb poszkodowanego po wypadku.

Ubiegając się o świadczenia pieniężne z tytułu uszczerbku na zdrowiu, którego przyczyną był wypadek komunikacyjny, należy dysponować dowodami w postaci paragonów i rachunków za usługi czy zakupy związane z leczeniem.

Inne rodzaje roszczeń

Zwrot kosztów leczenia to nie jedyne świadczenia, jakie można uzyskać za szkody osobowe po wypadku drogowym. Jakie inne roszczenia przysługują osobom poszkodowanym?

  • Zadośćuczynienie – to jednorazowe świadczenie pieniężne przyznawane w celu złagodzenia cierpień i krzywd nie tylko fizycznych, ale i psychicznych, które dana osoba poniosła na skutek wypadku.
  • Renta – przysługuje w sytuacji, kiedy perspektywy poszkodowanego na przyszłość uległy zmianie na gorsze na skutek wypadku. Może to dotyczyć np. przypadków trwałego uszczerbku na zdrowiu, niepełnosprawności czy oszpecenia. Takie skutki wypadku drogowego zawężają bowiem ścieżki kariery zawodowej, a równocześnie zwiększają zapotrzebowanie poszkodowanego związane np. z koniecznością kupowania lekarstw.
  • Jednorazowe świadczenie – przyznawane w celu umożliwienia przekwalifikowania zawodowego poszkodowanego.
  • Odszkodowanie po śmierci poszkodowanego – przysługuje jego bliskim, np. dzieciom, rodzicom czy małżonkom. Może pokrywać koszty leczenia i pogrzebu, ale może być też przyznane w sytuacji znacznego pogorszenia się sytuacji materialnej rodziny poszkodowanego po jego śmierci.