Uzyskanie odszkodowania z OC sprawcy wypadku drogowego

Kategoria: Blog

Uszkodzone w wypadku auto to zawsze trudna sytuacja dla kierowcy – naprawa wymaga zarówno pieniędzy, jak i czasu. Na szczęście państwo nakłada na każdego kierowcę obowiązek wykupienia polisy ubezpieczeniowej od odpowiedzialności cywilnej. Dzięki temu, jeśli nie zawiniliśmy w wypadku, możemy ubiegać się o wypłatę odszkodowania z OC sprawcy. Jak to zrobić?

Wypadek i co dalej?

Wypadki na drogach zdarzają się często i mogą mieć różne skutki, najczęściej mamy do czynienia z różnego rodzaju uszkodzeniami samochodów. Jeżeli stłuczka była niewielka i łatwo oszacować koszty powstałych szkód, możliwe jest wypłacenie rekompensaty przez sprawcę od ręki, bez angażowania towarzystwa ubezpieczeniowego. Jeśli jednak szkody są bardziej dotkliwe, nie obędzie się bez zawiadomienia ubezpieczyciela. Aby móc dochodzić odszkodowania z OC sprawcy należy w pierwszej kolejności pozyskać od niego informacje, czyli dane osobowe, PESEL, numery rejestracyjne i polisy. Do tego konieczne będzie sporządzenie opisu okoliczności wypadku. Pamiętajmy, że w przypadku wszelkich wątpliwości co do winy czy trzeźwości kierowców biorących udział w wypadku, a także gdy ktoś odniósł w jego wyniku obrażenia, należy bezzwłocznie wezwać policję. W pozostałych sytuacjach wystarczy oświadczenie, z którym zwrócimy się do zakładu ubezpieczeniowego sprawcy. Warto zaznaczyć, że niektóre firmy oferują bezpośrednią likwidację szkód – wtedy można zgłosić się do swojego ubezpieczyciela i to on dopełni reszty formalności. Po zawiadomieniu firmy ubezpieczeniowej czeka nas spotkanie z rzeczoznawcą, który oceni rozmiar szkód i sporządzi kosztorys. Uwzględni w nim koszt wymiany części – warto zwrócić uwagę, by wycena dotyczyła oryginalnych części, jeśli auto jest na gwarancji, a uszkodzone części nie były tańszymi zamiennikami. W kosztorysie zostanie też ujęty koszt robocizny. Pamiętajmy, by przed spotkaniem z rzeczoznawcą nie naprawiać auta. Warto też zaznaczyć, że przy drobniejszych szkodach możliwa jest szybka likwidacja szkody bez angażowania rzeczoznawcy. Kierowca sam sporządza dokumentację fotograficzną auta, którą przesyła do zakładu ubezpieczeń i może dzięki temu liczyć na szybszą wypłatę środków.

Wypłata odszkodowania

Po sporządzeniu kosztorysu należy czekać na decyzję ubezpieczyciela i wypłatę odszkodowania. Z reguły czeka się na to 30 dni, maksymalnie do 90, chyba że sprawa rozpatrywana jest na drodze sądowej. Wypłata odszkodowania z OC sprawcy możliwa jest na dwa sposoby: gotówkowy i bezgotówkowy. W pierwszym przypadku pieniądze otrzymujemy na konto i możemy nimi dowolnie dysponować samodzielnie wybierając warsztat. Wypłata bezgotówkowa polega na wstawieniu samochodu do warsztatu, który ma podpisaną umowę z ubezpieczycielem. W tym wypadku to pracownicy warsztatu w sprawie naprawy auta kontaktują się z firmą ubezpieczeniową. Wygodnym rozwiązaniem jest też skorzystanie z pomocy firmy odszkodowawczej, która wyręczy nas w formalnościach i wynegocjuje satysfakcjonującą wycenę.